cetinbaydar

Mustafa Çetin BAYDAR

2000 yılının eşiğindeki Erzurum, maddi ve mânevi kalkınması için çareler arıyor. "Sultan Sekisi Toplantıları" Erzurum'u, yeniden ayağa kaldırılma yolunda oluşturulmuş sivil platformların başında geliyor.

Sultan Sekisi ne demektir?

Bir şehrin maddi ve manevi kalkınması için bir sembol olarak seçilen bu kavramın, Erzurum Kültür Tarihi açısından anlamı nedir?

Merhum Abdurrahim Şerif Beygü dört asırlık “Osmanlı Öncesi Erzurum Tarihi” üzerine ilginç noktalar yakalamış bir tarih araştırmacısıdır.(*)

cetinbaydar

İLİM ZİRVESİNİN GÖSTERİŞSİZ NÜMAYİŞSİZ DADAŞI: ÖMER NASUHİ BİLMEN

Ziraatta bir kanun vardır. Bitkiler, yaşama ortamlarında kronik bir zorlukla karşılaşırlarsa hızla tohuma yatarlar, nesillerini devam ettirmek için çırpınırlar.
Osmanlı Medeniyeti de devrini tamamlayıp ölümünün yaklaştığını hissettiği son asırlarında, bu medeniyetin özünü, adeta, tohumunu veren büyük zirveler yetiştirdi.
Ömer Nasuhi Efendi bu zirvelerden biridir.

cetinbaydar

ERZURUM HALK İRFANINDA BİR ZİRVE:
GÖMLEKÇİ HATEM USTA

Bıyıkları henüz terlemiş üniversite öğrencileri olarak Erzurum'un güngörmüş çarşılarını, arşınladığımız günlerdi. Dünyayı fethe hazırdık. Devletin ayrı milletin ayrı olan dünyalarının, tarihi bir çatışma içinde olduğunu bilmiyorduk.

cetinbaydar

ERZURUMLUNUN ORDİNARYUS PROFESÖRÜ:
BOYACI İSMAİL USTA
Mustafa Çetin Baydar

Rahmet-i Rahmana kavuştuğunu duyunca “Halk irfanı çok önemli bir temsilcisini kaybetti, ama bunu kime anlatmalı? Acıyı kiminle paylaşmalı?” diye kıvranmaya başladım. Fakat bu ızdırabım uzun sürmedi. Gördüm ki sevgili ustamız halk nazarındaki adı sanı ile Boyacı İsmail Efendi, bizim sandığımızdan çok fazla gönül ve fikir dostlarına sahip olarak ve onlar üzerinde değil günler haftalar, nice yıllar sürecek bir üstad otoritesi tesis ederek, aramızdan ayrılıvermiş.

cetinbaydar

OSMANLI GÜNEŞİ BATARKEN PARLAYAN YILDIZLARDAN YEŞİLZÂDE MEHMET
SÂLİH EFENDİ

Genç araştırıcı Ömer Hâkan Özalp'in Hoca, Şeyh, Siyasetçi Erzurumlu Yeşilzâde Mehmet Salih Efendi isimli kitabını okurken Bizler Osmanlılarız, bizde çok adam bulunurdiyen Kemal Tahir ile Anadolu insanının kumaşından İstiklal Savaşı mücâhidi Küçük Ağa'yı çıkaran Tarık Buğra rahmetliler hatıra geliyor.
Kurtuluş Savaşı romanlarımızdan haysiyet taşıyanları buruk bir lezzettedir. Bu vadideki eserlerden ana sermayesi dalk

cetinbaydar

HACI ALİ GALİB EFENDİ

Erzurumlu Mütevekkilzâde Hacı Galip Efendi'yi, 1925 yılının kasım ayında Şapka Hadisesi denen hicranlı olayda kaybetmiştik.
Hacı Galip Efendi, Erzurum Muallim Mektebinin hüsn-ü hat muallimiydi. Divan tertib edecek ölçüde usta şairdi. Bunlardan da önemlisi tasavvufta kadr-ı âli bir zatdı.
Yiğidi yiğit bilir fehvasınca Hacı Gâlip Efendi'yi hocası İbrahim Hâki Efendi'nin
(Hacı İbrahim Baba) şiir lisanından tanıyalım:

Hazreti Adem'den bize hedâye
Şeriat babının ferdânesidi

cetinbaydar

SİZLERE BİR YİĞİTTEN BAHSEDEYİM Mİ?

Merhum sağ olsaydı, kendinden kahraman yiğit gibi sıfatlarla söz edildiğini işittiği anda kaşlarını çatıp:
Geç efendi, hele bunları bir geç! derdi.
Onu yakından tanımak için işte birkaç çerçeve:
Yüksek ahlak ve seciye örgüsü ile bezeli destânî bir hayatın son demleri bir hastahane köşesinde yaşanmaktadır.
Dostu sorar:
-Nen var senin yahû? Dalıp dalıp gidiyorsun! Yarınki ameliyata ehemmiyet veriyorsun gâliba? Hiç endişelenme; basit bir ameliyat imiş..
Ses

cetinbaydar

san'at ve kültür

SEYR-İ ÂLEM ll
YAHUT
ERZURUMLUNUN TİYATROSU

Mustafa Çetin Baydar

Nüfusu yarım milyona doğru hızla ilerleyen tarihi kentimiz Erzurum'un fikir ve sanat namına dağarcığında neler bulundurduğu hiç kuşkusuz önemlidir.
Bir yanda devletin öncülük ettiği modern sanat ve kültür kurumları, beri yanda güçlü bir biçimde akıp gelen kültürel ananeler.. Ne yazık ki birinciler köksüz birer gövde, ikinci ise gövdeleşemeyen, ancak her yerden fışkırma istidadındaki ışkınlar.

cetinbaydar

RADYOMUZUN KIRK YILININ MUHASEBESİ
Mustafa Çetin Baydar

Bundan Kırk yıl önce Türkiye'nin yeni bir Anayasa'sı, Erzurum'un da Radyosu olmuştu. Tevafuka bakın ki Anadolu'da ilk Türk gazetesi olan Envar-ı Şarkıye de meşrutiyet Anayasası'nı getirecek dönemin ürünüdür.

cetinbaydar

Bir milletin gururu, tarihi olan şehirler vardır. Bir milletin herhangi bir coğrafyadaki tarihini başlatan, şerefle sürdüren, vatana, millet ve devlete göre yaşayan şehirler vardır. Erzurum, büyük Türk Milleti'nin tarihi misyonu ve alın yazısında her zaman Anadolu'nun kilidi ve anahtarı konumunu üstlenmiş ve Erzen-i Rum'dan bu yana ebediyen Türk Milletine vatan olmuş kutlu beldelerimizden birisidir.Anadolu'nun tarihiyle uğraşan yazarların üzerinde birleştikleri bir gerçek vardır: 'Erzurum yaylasına hakim olan milletler bütün Anadolu'ya hakim olurlar.