ERZURUM BASIN YAYIN TARİHİ (1867-1997)

ERZURUM BASIN YAYIN TARİHİ

Mustafa Çetin Baydar

Erzurum'un , merak ve tecessüs sahibi evlatları ne yazık ki pek fazla değil. Bu yüzden şehir kültürünü tespit ve tahlil edecek eserler sırada bekleşiyor. Bu kesat durumu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Halûk Harun Duman, yayınlamış olduğu Erzurum Basın Yayın Tarihi 1867/ 1997 isimli kitabı ile bozdu.
Akademisyenlerin Erzurumiyat Çalışmaları her zaman dikkate değer olmuştur. Ziyaattin Fahri Findıkoğlu Merhum'un Doğu'nun Kalkınması ve Erz