Erzurum Halkevi'ne Dair

Erzurum Halkevi'nin şehir kültüründe kalıcı izleri oldu.
Halkevi, Şehir aydınları ve bürokratik tabakaları için bir mabet misyonundaydı.

Ama hepsi bu kadar.

Ahali mecbur bırakılmadıkça islama uzak duran halkevcilerin semtine uğramamayı tercih ediyordu.

Eğer halkevciliği, Erzurum ahalisi tasvip etmiş olsaydı DP'nin iktidara gelmesinden sonra halkevinin kapatılmasına engel olurdu.

Erzurum halkevi kapatıldı ama "Erzurum Halk Oyunları Halk Türküleri Derneği" adı ile bir manada varlığını sürdürdü.
Bu dernek mensuplarının kısmı azamisi CHP'ye muhabbet besleyen kişilerdi.
Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış Erzurum dernek ve vakıflarının lokalleri "Erzurum Halk Oyunları Halk Türküleri Derneği"nin bir kopyası, bir diğer deyişle "Erzurum Halkevi geleneğin"in devamı sayılabilir.
12 Martları hoş kafalarla ve türkülerle kutlamak,bar tutup coşmak suretiyle senede bir kere can bulan bu zeminler, senenin arda kalan günlerinde kağıt ve taş oyunlarının mekanları düzeyine iniyordu.

Mustafa Çetin Baydar