M. Çetin Baydar

M. Çetin Baydar tarafından yazılmış yazılar.

Erzurum Halkevi'ne Dair

Erzurum Halkevi'nin şehir kültüründe kalıcı izleri oldu.
Halkevi, Şehir aydınları ve bürokratik tabakaları için bir mabet misyonundaydı.

Ama hepsi bu kadar.

Ahali mecbur bırakılmadıkça islama uzak duran halkevcilerin semtine uğramamayı tercih ediyordu.

Eğer halkevciliği, Erzurum ahalisi tasvip etmiş olsaydı DP'nin iktidara gelmesinden sonra halkevinin kapatılmasına engel olurdu.

Şairin Eldivenleri - Vedat Aydın

Vedat Aydın 

Şairin Eldivenleri, 12 Aralık 2002 tarihinde elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan şair yazar Nazir Akalın'ın Meneviş yayınları arasından çıkan kitabı. Şairin vefatının senei devriyesinde onun yazılarını, şiirlerini okumak, hatıralarını yâd etmek geride bıraktığı dostlarının elzem vazifeleri arasındadır.

Vefatının 6. Yılında Gerilla Türküsünün Şairi: Akalın - Cevat Akkanat

Altı yıl önce Ankara’da geçirdiği bir tren kazası sonucu vefat eden Akalın’dan geriye, onurla yaşanmış 38 yıllık bir ömür..12 Aralık 2008 Cuma 20:58

Nazir Akalın (Erzurum, 1 Şubat 1964 - Ankara, 12 Aralık 2002)"ın aramızdan ayrılışı altı yılı doldurdu.  Bundan altı yıl önce Ankara"da geçirdiği bir tren kazası sonucu vefat eden Akalın"dan geriye, onurla yaşanmış 38 yıllık bir ömür, üç kişilik elemli bir aile, okuyucuya ulaşmış ölümsüz birkaç kitap ve yayımlanmayı bekleyen eserler kaldı.

BİR KIDEMLİ YAZAR AHMET TURAN ALKAN’DAN “YAZAR OKULU”NDA DİNLEDİKLERİM

Ahmet Turan Alkan'ın  "yazar okulu açış" konuşması

Türkiye Yazarlar Birliğinin 2000 yılında başlatıp,   sekiz yıldır devam ettirdiği  “Yazar Okulu” , Ahmet Turan Alkan’ın, baştan sona ilgi ile takip edilen konuşması ile bu yılki açılışını yaptı.Sözünü ettiğim konuşmadan aldığım notları  arz ediyorum:

ERZURUM ŞAPKA HADİSESİNİN 83.YILDÖNÜMÜ

24 Teşrinisani’de sabah namazını için Tebrizkapı taş mağazalar cihetindeki câmilere gelen cemaat, câmi çıkışında kimi adamların biriktiğini, kapı önünde bağırıp çağırarak tartıştıklarını gördüler. Artık şehir büyüklerini gidip evlerinden almanın vaktinin geldiğini, hükûmete baş vurmak için hâlâ neden beklendiğini soruyorlardı.
Bunlar düzmece isyanın ateşini yakmak işine muvazzaf kılınmış adamlardı. Yürüyüşü bir başlatsalar arkasının çorap söküğü gibi geleceğini pek iyi bilirlerdi.

ARAS BOYU, "SAVAŞ VE BARIŞ" YOLU

Mustafa Çetin Baydar

Erzurum için “Doğu'nun Kilidi” denir. Bu kilidin anahtar yuvası ise hiç kuşkusuz Aras Vâdisi'dir. Selçuklu atlılarının Aras Vadisine “Türk-İslam Damgası” vurdukları Kepertu (Hasankale) Savaşı'ndan (1049) 1914 Rus istilasına kadar Erzurum'u hedefleyen ne kadar askeri harekat varsa istisnasız Aras Vadisine uğramış; buna mukabil, yine bu dönemde barışın zenginlik ve mutluluk kervanları, bu vadiden geçerek Erzurum'u dünyaya bağlamıştır.

"SULTAN SEKİSİ" BİLİNCİ

Mustafa Çetin BAYDAR

2000 yılının eşiğindeki Erzurum, maddi ve mânevi kalkınması için çareler arıyor. "Sultan Sekisi Toplantıları" Erzurum'u, yeniden ayağa kaldırılma yolunda oluşturulmuş sivil platformların başında geliyor.

Sultan Sekisi ne demektir?

Bir şehrin maddi ve manevi kalkınması için bir sembol olarak seçilen bu kavramın, Erzurum Kültür Tarihi açısından anlamı nedir?

Merhum Abdurrahim Şerif Beygü dört asırlık “Osmanlı Öncesi Erzurum Tarihi” üzerine ilginç noktalar yakalamış bir tarih araştırmacısıdır.(*)